1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Medula Kullanın Kılavuzu Değişti

PDFYazdıre-Posta

11.04.2019 tarihinde Medula Kullanım kılavuzunda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin ivedi bir şekilde HBYS'lere dahil edilerek programların hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

1- Takip tarihi 16.04.2019 ve sonrası olan takiplere ait tüm hizmetlerin Sağlık Bakanlığı E-Nabız sisteminde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecektir.

2- Rapor işlemleri servisinde bulunan doktor bilgisindeki tipi alanında 1-Hekim, 2- Diş Hekimi gönderilmesi gerekmektedir.

3- 01.05.2019 ve sonrası diyaliz seanslarında, diyaliz raporlarındaki bitiş süresi dikkate alınmayacaktır. Sistem en son kayıtlı rapor üzerinden seans gönderilmesine izin verecektir. En son kayıtlı raporun kullanılmayacağı durumlarda SUT hükmünde belirtilen süre içerisinde yeni rapor düzenlemesi gerekmektedir.

4- İstisnai Hal provizyon tipindeki takiplerde Yeşil Alan muayenesi (520021) gönderilmesi engellenmiştir.

5- 28.12.2018 tarihli SUT değişikliği ile “Akut böbrek yetmezliği tanısıyla hemodiyaliz tedavisi” tanımı “Böbrek yetmezliği tanısıyla acil hemodiyaliz tedavisi” olarak düzenlendiğinden P704.210-Acil Hemodiyalizi işlem kodunun N17 ile birlikte N18 ve N19 tanılarıyla da kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

!!!Pirim Borcu Olan Hastalardan Katılım Payı Tahsilatı Yapılacak !!!

PDFYazdıre-Posta

Pirim borcu olması nedeni ile MEDULA sisteminden provizyon alınamayan ve başkaca bir sağlık güvencesinden (banka sandık mensuplan, hükümlü tutuklular, yurt dışı sigortalılar, özel sigorta hak sahipleri, tedavi giderleri kuramlarınca karşılananlar vb.) yararlanma hakkı bulunmayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile Devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulanan sağlık hizmetlerinden 29/3/2019 tarihinden başlanmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar 4’üncü madde belirtilen tutarlar hariç olmak üzere ücretsiz yararlandırılacaktır. Bu kapsamda verilen hizmetler istinaden Başvuru başına ikinci basamak resmi sağlık hizmet sunucularında 6 (altı) TL, üniversiteler ile birlikte kullanılan Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 (yedi) TL, Devlet üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 (sekiz) TL, muayene katılım payı  hastaneler tarafından tahsil edilecektir. Yurtdışı SGK kapsamında tedavi edilen hastalardan tahsil edilen katılım paylarının aksine bu ücretler SGK hesabına yatırılmayacak hastane döner sermayesine gelir olarak kayıt edilecek.


Kalça Artroplastisi Kayıt Formu

PDFYazdıre-Posta

 Kalça Artroplastisi Kayıt Formunun pilot çalışmaları 08.01.2019 tarihinde başlatılmıştı. Pilot çalışmaları takiben Kalça Artroplastisi Kayıt Formu tüm Türkiye’de 01.05.2019 tarihinden (kalça artroplastisi işlem tarihine göre) itibaren zorunlu olarak uygulanacaktır.

Sağlık Hizmeti Sunucularına Duyuru (Kalça Artroplastisi Kayıt Formu Pilot Çalışmalarının Başlatılması)

Danıştayın Verdiği İptal Kararı İle Kemoterapi İlaçları Miligram Olarak Değil Kutu Olarak Fatura Edilecek

PDFYazdıre-Posta

 05/08/2015 tarih ve 29436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10. maddesinin 5. fıkrası ile "Kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarı fatura edilecektir.” bu madde ile yapılan değişikliğin"Kemoterapi ilaçlarının kısa ürün bilgisi, ambalajlanma şekli ve saklanma süresindeki farklılıklar dikkate alınmadan" yapıldığı gerekçesi ile Danıştaya dava açıldı.

Açılan dava sonucunda da  "kemoterapi ilaçlarına yönelik yapılan ve bir hastaya kullanıldıktan sonra bakiye kalan ilacın diğer hastalara da kullanılmasını öngören düzenlemede kamu yararı bulunmakla birlikte, kemotarapide kullanılan ilaçların ambalajı, kullanım şekli, kısa ürün bilgisindeki kullanım ve muhafaza şartları dikkate alınmadan düzenleyici işlemin tesis edildiği, ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınan bilimsel görüşlerden anlaşılmakla, yukarıda anılan hususlar dikkate alınmadan yapılan düzenlemenin ve bu düzenlemeye dayalı uygulama işleminin hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır." gerekçesi ile SUT'un ilgili maddesi iptal edildi. 2015 yılında ştşbaren miligram olarak fatura edilebilen kemoterapi ilaçları kutu olarak fatura edilecek. Bunun mali açıdan yansımaları ilerleyen zamanda yapılacak analizlerle görülecektir.

 

Danıştay Kararı Hakkında Duyuru

 


Diğer Makaleler...

Sayfa 1 / 78

Kimler Online

Şu anda 11 konuk çevrimiçi

 

 

 

 

 

Uzmana Sor

images

İstatistik

565923
BugünBugün165
DünDün437
Bu HaftaBu Hafta2370
Bu AyBu Ay5949
Tüm GünlerTüm Günler565923

Haberler

İzmir Kuzey ve Güney...

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından,  İzmir Kuzey ve Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı sağlık tesislerinin faturalandırma birim personeline yönelik, ...

Devamını oku...

GÖÇ İDARESİ GENEL...

Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken bundan sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından...

Devamını oku...

!!!Pirim Borcu Olan...

Pirim borcu olması nedeni ile MEDULA sisteminden provizyon alınamayan ve başkaca bir sağlık güvencesinden (banka sandık mensuplan, hükümlü tutuklular, yurt dışı sigortalılar, özel...

Devamını oku...

Medula Kullanın...

11.04.2019 tarihinde Medula Kullanım kılavuzunda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin ivedi bir şekilde HBYS'lere dahil edilerek programların hazır hale getirilmesi...

Devamını oku...

Haseki Eğitim ve...

Devamını oku...

Dünya Var Oldukça...

 

Devamını oku...

Sayıştay 2016 Yılı...

Mülga Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve taşra teşkilatının 2016 yılı hesaplarının, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında...

Devamını oku...

Ürün Takip Sistemi...

Devamını oku...

Yazarlar

tescildikey